Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Cilt 4 Sayı 2 (Aralık 2023)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi Cil. 4 (2)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jpee.2023.645

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi Cil. 4 (2)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Derslerini Yürütebilmelerine Yönelik İhtiyaçlarının Yapılmış Makaleler Üzerinden İncelenmesi

İmren Öz Keser & Emel Funda Türkmen

ss. 41 - 54   |  DOI: 10.29329/jpee.2023.645.1

Özet

Müzik eğitimi; bir toplumun kültürlenmesinde, bireylerin çevresi ile iyi ilişkiler kurmasında, sosyal, kültürel ve eğitimsel açıdan gelişmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu açıdan öğretmenler bir kültür aktarıcısıdır ve özellikle ilkokulun 1, 2, 3, 4. Sınıfları sınıf öğretmenlerinin kontrolündeki kritik bir evredir. Bu nedenle ilk eğitimin ve öğretimin başladığı okullara; özgüven sahibi, ifade gücü yüksek, farkındalıklı bireylerin yetiştirilmesi için hem bilimsel hem sanatsal anlamda donanımlı öğretmenlerin görev yapması büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki ilköğretim kurumlarında yürütülen müzik dersleri sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir ve bu yüzden sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimi açısından iyi yetiştirilmeleri de bu evrenin kritik olmasına dayalı olarak önemlidir.

İlkokul öğrencilerinin derslerine giren sınıf öğretmenlerinin özellikle yetişme sürecinde almış oldukları müzik derslerinin niteliği ile lisans döneminde yapılan müzik ile ilgili uygulamalar sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliğe adım attıktan sonraki müzik dersine yönelik davranışlarını şekillendirmektedir ve müzik dersine yönelik ihtiyaçlarının neler olduğunun anlaşılması meslek yaşamlarına yön verebilir bir husustur.

Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının mesleklerini yürütecekleri ileriki yıllarda müzik derslerine ilişkin ne tür ihtiyaçları olduğunu tespit etmek üzere yapılmış makale çalışmalarından elde edilen bulguları incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak doküman analizi ve içerik analizi yoluyla, sınıf öğretmenlerinin müzik derslerine yönelik ihtiyaçları, incelenen çeşitli tez ve makaleler taranarak tespit edilmeye, daha önce yapılmış araştırmalarda ortaya çıkarılan sorunların neler olduğu anlaşılmaya ve müzik dersine yönelik çeşitli durumlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu alana yönelik çalışmalardaki ortak hususların ortaya konulması açısından çalışmanın yararlı olacağı düşünülmektedir.

2, 3, 4. Sınıfları sınıf öğretmenlerinin kontrolündeki kritik bir evredir. Bu nedenle ilk eğitimin ve öğretimin başladığı okullara; özgüven sahibi, ifade gücü yüksek, farkındalıklı bireylerin yetiştirilmesi için hem bilimsel hem sanatsal anlamda donanımlı öğretmenlerin görev yapması büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki ilköğretim kurumlarında yürütülen müzik dersleri sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir ve bu yüzden sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimi açısından iyi yetiştirilmeleri de bu evrenin kritik olmasına dayalı olarak önemlidir.

İlkokul öğrencilerinin derslerine giren sınıf öğretmenlerinin özellikle yetişme sürecinde almış oldukları müzik derslerinin niteliği ile lisans döneminde yapılan müzik ile ilgili uygulamalar sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliğe adım attıktan sonraki müzik dersine yönelik davranışlarını şekillendirmektedir ve müzik dersine yönelik ihtiyaçlarının neler olduğunun anlaşılması meslek yaşamlarına yön verebilir bir husustur.

Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının mesleklerini yürütecekleri ileriki yıllarda müzik derslerine ilişkin ne tür ihtiyaçları olduğunu tespit etmek üzere yapılmış makale çalışmalarından elde edilen bulguları incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak doküman analizi ve içerik analizi yoluyla, sınıf öğretmenlerinin müzik derslerine yönelik ihtiyaçları, incelenen çeşitli tez ve makaleler taranarak tespit edilmeye, daha önce yapılmış araştırmalarda ortaya çıkarılan sorunların neler olduğu anlaşılmaya ve müzik dersine yönelik çeşitli durumlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu alana yönelik çalışmalardaki ortak hususların ortaya konulması açısından çalışmanın yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretimi, Sınıf Eğitimi, Temel Eğitim, Sınıf Öğretmeni

Orjinal Araştırma Makalesi | Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi Cil. 4 (2)
Scaffolding Constructivism and Reciprocal Instruction (CAR): A Multi-instruction to Improve Elementary Students’ Comprehension Skills

Mahdi Taheri Asl & Mohammad Setayeshi

ss. 55 - 66   |  DOI: 10.29329/jpee.2023.645.2

Özet

In this study, we examine the effect of two Constructionist model And Reciprocal instructions (CAR) to typical fourth grade language arts instructional practices. 12 weeks, cluster randomized study was conducted to estimate effect of CAR instructions. fourthly students in two groups assigned by school to those instruction spontaneously. The research design was employed using two Interact classes: control (n=20) and experimental (n=20). The control class taught by traditional instruction whereas CAR class receives comprehension principles equivalent 90 mins per weeks in instructor guided small group students who participated CAR instruction in small groups outperformed students in traditional instruction groups on standardized reading comprehension tests.

Anahtar Kelimeler: Reading Comprehension Instruction, Multi Comprehension Instruction, Constructivism and Reciprocal Instruction

Derleme Makaleleri

Derleme Makalesi | Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi Cil. 4 (2)
The Most Difficult Task: Preparing the Manuscript for Publication

Dereje Dakamo Tomora

ss. 67 - 71   |  DOI: 10.29329/jpee.2023.645.3

Özet

For the majority of experts worldwide, writing a scientific paper and getting it published remains challenging. To properly complete their studies, graduate students must meet these criteria, nevertheless. Publication is the aim of scientific study. Scientists are evaluated primarily by their publications, beginning as graduate students or even earlier. They are not evaluated by their skill in laboratory procedures, by their innate knowledge of either broad or specific scientific topics, and most definitely not by their wit or charm. With the work and potential that someone has developed, it is a method for them to join academic and scientific societies. According to studies, some researchers have trouble finding relevant journals, and others may have difficulties due to methodological inconsistencies. This essay explains how to discover suitable journals and how to draft a scientific report.

Anahtar Kelimeler: Writing, Scientific paper; Publication; Challenges; Relevant journals