Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Cilt 3 Sayı 1 (Haziran 2022)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi Cil. 3 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jpee.2022.457

Özet

Anahtar Kelimeler:

Derleme Makaleleri

Derleme Makalesi | Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi Cil. 3 (1)
Erken Yıllarda Matematik, Kültür ve Dil İlişkisi

Hazel Sıla Menteş & Berri̇n Akman

ss. 1 - 14   |  DOI: 10.29329/jpee.2022.457.1

Özet

Asya ülkelerindeki çocukların erken çocukluk döneminden itibaren diğer ülkelerdeki akranlarına kıyasla gösterdikleri üstün matematik becerilerinin olası nedenleri önemli bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Matematik alanındaki uluslararası farklılıkları anlayabilmek için, kültürel farklılıkları hesaba katmak gerekir. Kültürün, farklı bağlamlarda öğrenmeyi etkilemesinden, farklı dillerde erken sayma becerilerine kadar matematiksel becerileri etkileyebileceği sayısız yol bulunmaktadır. Dil benzeri kültürel etkileri değiştirmek oldukça zor olsa da, çocukların başarı ve başarısızlığının nedenlerini anlamak, erken yaştan itibaren matematiksel kavramları ve ilişkileri öğrenmelerindeki zorlukların üstesinden gelmek, çeşitli öğretim strajileri ile boşluğu telafi etmek, çocukların bilgi ve becerilerini bir bağlamdan diğerine aktarmalarına yardımcı olabilmek açısından önemlidir. Bu makalede, farklı kültürlerde matematik becerilerine ilişkin çalışmalara yer verilmiş ve özellikle dilin erken matematik becerilerini nasıl etkilediği ile ilgili literatür özetlenmiştir. Çalışmanın amacı, erken çocukluk döneminde kültür, dil ve matematik arasındaki ilişkiye yönelik genel bir bakış açısı sağlamak ve uluslararası kültürel karşılaştırmaları inceleyerek Türkiye’deki matematik eğitimi hakkında çıkarımlarda bulunmaktır. Araştırma yöntemi olarak literatür taraması tercih edilmiş olup, bu kapsamda erken çocukluk döneminde matematik, matematik-dil ilişkisi, matematik ve kültür anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılan kuramsal ve ampirik çalışmalar incelenmiş ve tartışılmıştır. Sonuçta, bir bölümü Asya kıtasında yer alan bir ülke olan Türkiye’nin çeşitli uluslararası taramalarda (PISA, 2018; TIMMS, 2015) ortalamanın oldukça altında kaldığı matematiksel beceriler düşünüldüğünde, kültür ve matematiğin ülkemizde daha fazla incelenmesi ve çeşitli stratejiler geliştirilmesi, özellikle okul öncesi programının düzenlenmesi ile işe başlanması çıkarımı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, Matematik dil ilişkisi, Matematik kültür ilişkisi