Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Derleme Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2022, Cil. 3(1) 1-14

Erken Yıllarda Matematik, Kültür ve Dil İlişkisi

Hazel Sıla Menteş & Berri̇n Akman

ss. 1 - 14   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2022.457.1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 186  |  İndirilme Sayısı: 319


Özet

Asya ülkelerindeki çocukların erken çocukluk döneminden itibaren diğer ülkelerdeki akranlarına kıyasla gösterdikleri üstün matematik becerilerinin olası nedenleri önemli bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Matematik alanındaki uluslararası farklılıkları anlayabilmek için, kültürel farklılıkları hesaba katmak gerekir. Kültürün, farklı bağlamlarda öğrenmeyi etkilemesinden, farklı dillerde erken sayma becerilerine kadar matematiksel becerileri etkileyebileceği sayısız yol bulunmaktadır. Dil benzeri kültürel etkileri değiştirmek oldukça zor olsa da, çocukların başarı ve başarısızlığının nedenlerini anlamak, erken yaştan itibaren matematiksel kavramları ve ilişkileri öğrenmelerindeki zorlukların üstesinden gelmek, çeşitli öğretim strajileri ile boşluğu telafi etmek, çocukların bilgi ve becerilerini bir bağlamdan diğerine aktarmalarına yardımcı olabilmek açısından önemlidir. Bu makalede, farklı kültürlerde matematik becerilerine ilişkin çalışmalara yer verilmiş ve özellikle dilin erken matematik becerilerini nasıl etkilediği ile ilgili literatür özetlenmiştir. Çalışmanın amacı, erken çocukluk döneminde kültür, dil ve matematik arasındaki ilişkiye yönelik genel bir bakış açısı sağlamak ve uluslararası kültürel karşılaştırmaları inceleyerek Türkiye’deki matematik eğitimi hakkında çıkarımlarda bulunmaktır. Araştırma yöntemi olarak literatür taraması tercih edilmiş olup, bu kapsamda erken çocukluk döneminde matematik, matematik-dil ilişkisi, matematik ve kültür anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılan kuramsal ve ampirik çalışmalar incelenmiş ve tartışılmıştır. Sonuçta, bir bölümü Asya kıtasında yer alan bir ülke olan Türkiye’nin çeşitli uluslararası taramalarda (PISA, 2018; TIMMS, 2015) ortalamanın oldukça altında kaldığı matematiksel beceriler düşünüldüğünde, kültür ve matematiğin ülkemizde daha fazla incelenmesi ve çeşitli stratejiler geliştirilmesi, özellikle okul öncesi programının düzenlenmesi ile işe başlanması çıkarımı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, Matematik dil ilişkisi, Matematik kültür ilişkisi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Mentes, H.S. & Akman, B. (2022). Erken Yıllarda Matematik, Kültür ve Dil İlişkisi . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 3(1), 1-14. doi: 10.29329/jpee.2022.457.1

Harvard
Mentes, H. and Akman, B. (2022). Erken Yıllarda Matematik, Kültür ve Dil İlişkisi . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 3(1), pp. 1-14.

Chicago 16th edition
Mentes, Hazel Sila and Berri̇n Akman (2022). "Erken Yıllarda Matematik, Kültür ve Dil İlişkisi ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 3 (1):1-14. doi:10.29329/jpee.2022.457.1.

Kaynakça
 1. Abidi, A. H. S. (1996). Editorial in Makarere University Newsletter, 26,1-2. Makarere: Makarere University. [Google Scholar]
 2. Askew, M., Hodgen, J., Hossain, S. & Bretscher, N. (2010). Values and variables: Mathematics education in high-performing countries. London: Nuffield Foundation. [Google Scholar]
 3. Aunio, P., Aubrey, C., Godfrey, R., Pan, Y. & Liu, Y. (2008). Children’s early numeracy in England, Finland and People’s Republic of China. International Journal of Early Years Education, 16(3), 203-221. [Google Scholar]
 4. Aunio, P., Ee, J., Lim, S. E. A., Hautamäki, J. & Van Luit, J. (2004). Young children's number sense in Finland, Hong Kong and Singapore. International Journal of Early Years Education, 12(3), 195-216. [Google Scholar]
 5. Aunio, P., Niemivirta, M., Hautamäki, J., Van Luit, J. E., Shi, J. & Zhang, M. (2006). Young children's number sense in China and Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(5), 483-502. [Google Scholar]
 6. Banks, J. (2008). An introduction to multicultural education (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education Inc. [Google Scholar]
 7. Bozkurt, A., Şapul, Y. & Dizman, T. H. Ş. (2020). Türkiye ve Singapur okul öncesi eğitim programlarının matematik içeriklerinin karşılaştırılması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 444-468. [Google Scholar]
 8. Cantlon, J. F. & Brannon, E. M. (2007). How much does number matter to a monkey (Macaca mulatta)?. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 33(1), 32. [Google Scholar]
 9. Carraher, T. N., Carraher, D. W. & Schliemann, A. D. (1985). Mathematics in the streets and in schools. British Journal of Developmental Psychology, 3(1), 21-29. [Google Scholar]
 10. Chen, F., Hu, Z., Zhao, X., Wang, R., Yang, Z., Wang, X. & Tang, X. (2006). Neural correlates of serial abacus mental calculation in children: A functional MRI study. Neuroscience Letters, 403(1-2), 46-51. [Google Scholar]
 11. Cobb, P. & Bowers, J. (1999). Cognitive and situated learning perspectives in theory and practice. Educational Researcher, 28(2), 4-15. [Google Scholar]
 12. Cole, M. & Scribner, S. (1974). Culture and Language.  M. Cole ve S. Scribner, Culture and Thought. Wiley. [Google Scholar]
 13. Cole, M. (1996). Cultural psychology: A once and future discipline. Harvard University Press. [Google Scholar]
 14. Dalley, P. & d'Entremont, Y. (2004). Identity and belonging in a school environment. Guide for Program Developers. Halifax, Nova Scotia: Atlantic Council of Ministers of Education and Training. [Google Scholar]
 15. Dehaene, S., Spelke, E., Pinel, P., Stanescu, R. & Tsivkin, S. (1999). Sources of mathematical thinking: Behavioral and brain-imaging evidence. Science, 284(5416), 970-974. [Google Scholar]
 16. Dowker, A. (2021). Culture and language: How do these influence arithmetic?. Diversity Dimensions in Mathematics and Language Learning içinde (ss. 65-79). De Gruyter. [Google Scholar]
 17. Eglash, R. (1999). African fractals.  African Fractals inside. Rutgers University Press. [Google Scholar]
 18. Fiez, J. A. (2000). Sound and meaning: how native language affects reading strategies. Nature Neuroscience, 3(1), 3-5. [Google Scholar]
 19. Fuson, K. C. (1991). Relations between counting and cardinality in children from 2 to 8 years old. J. Bideaud, C. Meljac & J. P. Fischer (Eds.), Pathways to number içinde (pp. 159–179). Lille: Presses Universitaires de Lille. [Google Scholar]
 20. Fuson, K. C. & Kwon, Y. (1991). Word-number systems. The ways of the number, 351. [Google Scholar]
 21. Gallistel, C. R. & Gelman, R. (1992). Preverbal and verbal counting and computation. Cognition, 44(1-2), 43-74. [Google Scholar]
 22. Gay, G. (2010). Culturally responsive teaching. Theory, research, and practice. New York: Teachers College Press. [Google Scholar]
 23. Geary, D. C. (1994). Children's mathematical development: Research and practical applications. American Psychological Association. [Google Scholar]
 24. Geary, D. C. (1995). Reflections of evolution and culture in children's cognition: Implications for mathematical development and instruction. American Psychologist, 50(1), 24. [Google Scholar]
 25. Geary, D. C. (1996). International differences in mathematical achievement: Their nature, causes, and consequences. Current Directions in Psychological Science, 5(5), 133-137. [Google Scholar]
 26. Geary, D. C., Bow-Thomas, C. C., Fan, L. & Siegler, R. S. (1993). Even before formal instruction, Chinese children outperform American children in mental addition. Cognitive Development, 8(4), 517-529. [Google Scholar]
 27. Geary, D. C., Bow‐Thomas, C. C., Liu, F. & Siegler, R. S. (1996). Development of arithmetical competencies in Chinese and American children: Influence of age, language, and schooling. Child Development, 67(5), 2022-2044. [Google Scholar]
 28. Geary, D. C., Fan, L. & Bow-Thomas, C. C. (1992). Numerical cognition: Loci of ability differences comparing children from China and the United States. Psychological Science, 3(3), 180–185. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00023.x [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Gelman, R. & Butterworth, B. (2005). Number and language: how are they related?. Trends in Cognitive Sciences, 9(1), 6-10. [Google Scholar]
 30. Goodwin, C. (1981). Conversational organization: Interaction between speakers and hearers. New York Academic Press. [Google Scholar]
 31. Han, Y. & Ginsburg, H. P. (2001). Chinese and English mathematics language: The relation between linguistic clarity and mathematics performance. Mathematical Thinking and Learning, 3(2-3), 201-220. [Google Scholar]
 32. Hess, R. D., Chang, C. M. & McDevitt, T. M. (1987). Cultural variations in family beliefs about children's performance in mathematics: Comparisons among People's Republic of China, Chinese-American, and Caucasian-American families. Journal of Educational Psychology, 79(2), 179. [Google Scholar]
 33. Huntsinger, C. S., Jose, P. E., Liaw, F. R. & Ching, W. D. (1997). Cultural differences in early mathematics learning: A comparison of Euro-American, Chinese-American, and Taiwan-Chinese families. International Journal of Behavioral Development, 21(2), 371-388. [Google Scholar]
 34. Kearins, J. (1991). Number experience and performance in Australian Aboriginal and Western children. Durkin, Kevin, Shire, Beatrice (eds.). Language in mathematical education: Research and practice inside (pp. 247-255). Milton Keynes: Open University Press. [Google Scholar]
 35. Lee, O. (2003). Equity for linguistically and culturally diverse students in science education: A research agenda. Teachers College Record, 105(3), 465-489. [Google Scholar]
 36. Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of mathematics in China and the United States. Mahwah, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 37. Miller, K. F., Smith, C. M., Zhu, J. & Zhang, H. (1995). Preschool origins of cross-national differences in mathematical competence: The role of number-naming systems. Psychological Science, 6(1), 56-60. [Google Scholar]
 38. Milli Eğitim Bakanlığı, (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara. Erişim adresi: https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf internet adresinden erişilmiştir [Google Scholar]
 39. Miura, I. T. (1987). Mathematics achievement as a function of language. Journal of Educational Psychology, 79(1), 79. [Google Scholar]
 40. Miura, I. T. & Okamoto, Y. (1989). Comparisons of US and Japanese first graders' cognitive representation of number and understanding of place value. Journal of Educational Psychology, 81(1), 109. [Google Scholar]
 41. Miura, I. T., Kim, C. C., Chang, C. M. & Okamoto, Y. (1988). Effects of language characteristics on children's cognitive representation of number: Cross-national comparisons. Child Development, 1445-1450. [Google Scholar]
 42. Miura, I. T., Okamoto, Y., Kim, C. C., Chang, C. M., Steere, M. & Fayol, M. (1994). Comparisons of children's cognitive representation of number: China, France, Japan, Korea, Sweden, and the United States. International Journal of Behavioral Development, 17(3), 401-411. [Google Scholar]
 43. Miura, I. T., Okamoto, Y., Kim, C. C., Steere, M. & Fayol, M. (1993). First graders' cognitive representation of number and understanding of place value: Cross-national comparisons: France, Japan, Korea, Sweden, and the United States. Journal of Educational Psychology, 85(1), 24. [Google Scholar]
 44. Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 international results in Mathematics. Boston, USA: International TIMSS and PIRLS Study Centre. [Google Scholar]
 45. Nasir, N. I. S. & Hand, V. M. (2006). Exploring sociocultural perspectives on race, culture, and learning. Review of Educational Research, 76(4), 449-475. [Google Scholar]
 46. Nasir, N. I. S., Hand, V. & Taylor, E. V. (2008). Culture and mathematics in school: Boundaries between “cultural” and “domain” knowledge in the mathematics classroom and beyond. Review of Research in Education, 32(1), 187-240. [Google Scholar]
 47. National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Erişim adresi: https://www.nctm.org/Standards-and-Positions/Principles-and-Standards/ [Google Scholar]
 48. Ngan Ng, S. S. & Rao, N. (2010). Chinese number words, culture, and mathematics learning. Review of Educational Research, 80(2), 180-206. [Google Scholar]
 49. PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (2003). Erişim adresi: https://pisa.meb.gov.tr/ [Google Scholar]
 50. PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (2006). Erişim adresi: https://pisa.meb.gov.tr/ [Google Scholar]
 51. PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (2015). Erişim adresi: https://pisa.meb.gov.tr/ [Google Scholar]
 52. Saxe, G. B. (1981). Body parts as numerals: A developmental analysis of numeration among the Oksapmin in Papua New Guinea. Child development, 306-316. [Google Scholar]
 53. Saxe, G. B. & Esmonde, I. (2012). Cultural development of mathematical ideas: Papua New Guinea studies. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 54. Siegler, R. S. (1991). Children's thinking. Prentice-Hall, Inc. [Google Scholar]
 55. Song, M. & Ginsburg, H. P. (1987). The Development of informal and formal mathematical thinking in Korean and U. S. children. Child Development, 58, 1286-1296. [Google Scholar]
 56. Stevenson, H. W. & Stigler, J. (1992). The learning gap: Why our schools are failing and what we can learn from Japanese and Chinese education. New York: Summit Books. [Google Scholar]
 57. Stevenson, H. W., Lee, S. Y. & Stigler, J. W. (1986). Mathematics achievement of Chinese, Japanese, and American children. Science, 231(4739), 693-699. [Google Scholar]
 58. Stevenson, H. W., Lee, S. Y., Chen, C., Stigler, J. W., Hsu, C. C., Kitamura, S. & Hatano, G. (1990). Contexts of achievement: A study of American, Chinese, and Japanese children. Monographs of the Society for Research in Child Development, 119. [Google Scholar]
 59. Stevenson, H. W., Hofer, B. K. & Randel, B. (2000): Mathematics achievement and attitudes about mathematics in China and the West. Journal of Psychology in Chinese Societies, 1, 1–16. [Google Scholar]
 60. Tan, L. H., Spinks, J. A., Feng, C. M., Siok, W. T., Perfetti, C. A., Xiong, J., ... & Gao, J. H. (2003). Neural systems of second language reading are shaped by native language. Human Brain Mapping, 18(3), 158-166. [Google Scholar]
 61. Vygotsky, L. S. (1978). Socio-cultural theory. Mind in society, 6, 52-58. [Google Scholar]
 62. Wertsch, J. V. (1991). A sociocultural approach to socially shared cognition. L. B. Resnick, J. M. Levine & S. D. Teasley (Ed.), Perspectives on socially shared cognition inside (pp. 85–100). American Psychological Association. [Google Scholar]
 63. Zaslavsky, C. (1998). Math games and activities from around the world. Chicago Review Press. [Google Scholar]
 64. Zhou, Z., Peverly, S. T. & Lin, J. (2005). Understanding early mathematical competencies in American and Chinese children. School Psychology International, 26(4), 413-427. [Google Scholar]