Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Most Downloaded

Yüzdeler Öğretiminde Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Aydan Kurtuluş Kayan

ss. 50 - 63   |  DOI: 10.29329/jpee.2020.282.4   |   Okunma Sayısı: 535  |  İndirilme Sayısı: 724

Eğitimsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Yeni Bir Eğilim: STEAM

Nur Akcanca

ss. 75 - 101   |  DOI: 10.29329/jpee.2020.282.6   |   Okunma Sayısı: 505  |  İndirilme Sayısı: 622

Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hicran Alkan & Serap Aktemur Gürler

ss. 64 - 74   |  DOI: 10.29329/jpee.2020.282.5   |   Okunma Sayısı: 263  |  İndirilme Sayısı: 550

İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Covid-19 Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi 

Berk Keleş & Pınar Ural Keleş

ss. 31 - 49   |  DOI: 10.29329/jpee.2020.282.3   |   Okunma Sayısı: 373  |  İndirilme Sayısı: 493

Secondary School Teachers' Opinions on the Use of Informatics Network (EBA) in Education

Begüm Buse Sarı, Tayfun Güler, Eylem Yalçınkaya Önder & Serkan Timur

ss. 1 - 11   |  DOI: 10.29329/jpee.2020.282.1   |   Okunma Sayısı: 154  |  İndirilme Sayısı: 449

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Sosyodemografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Düzce İli Örneği

Mehtap Kılıç & Alptürk Akcöltekin

ss. 12 - 30   |  DOI: 10.29329/jpee.2020.282.2   |   Okunma Sayısı: 107  |  İndirilme Sayısı: 394

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jpee.2020.282   |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 369

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Becerilerinin Desteklenmesinde Ev Ortamı ve Ailenin Rolü

Zehra Bilgen & Berrin Akman

ss. 25 - 35   |  DOI: 10.29329/jpee.2021.422.1   |   Okunma Sayısı: 260  |  İndirilme Sayısı: 324

Erken Yıllarda Matematik, Kültür ve Dil İlişkisi

Hazel Sıla Menteş & Berri̇n Akman

ss. 1 - 14   |  DOI: 10.29329/jpee.2022.457.1   |   Okunma Sayısı: 172  |  İndirilme Sayısı: 312

Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Özelinde Öğrenme Ortamı Algıları

Seher Yarar Kaptan, Adem Beldağ & Kerim Uçar

ss. 1 - 24   |  DOI: 10.29329/jpee.2021.364.1   |   Okunma Sayısı: 199  |  İndirilme Sayısı: 310