Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2020, Cil. 1(1) 1-11

Secondary School Teachers' Opinions on the Use of Informatics Network (EBA) in Education

Begüm Buse Sarı, Tayfun Güler, Eylem Yalçınkaya Önder & Serkan Timur

ss. 1 - 11   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2020.282.1

Yayın tarihi: Ocak 15, 2021  |   Okunma Sayısı: 156  |  İndirilme Sayısı: 456


Özet

During the Covid-19 pandemic outbreak that affected the whole world, the existence and function of education informatics network gained much more importance than before. It is also important to bring teachers and students together on the same platform by providing rich educational content, especially in such a period. In the current study, secondary school teachers’ opinions about EBA were determined through semi-structured interviews.

The data of the study were collected through semi-structured interviews, one of the qualitative research methods.

A case study was adopted as a research design. The study was carried out in the spring semester of the 2019-2020 academic year. A total of six teachers including one mathematics and five science teachers from various provinces and districts of Turkey. The teachers participating in the research were selected by purposeful sampling method, taking into account the criteria of using the informatics network (EBA) continuously in education during their education activities.

The data obtained from the interviews were analyzed with content analysis, coded and themes were created. Results indicated that although teachers sometimes experience technical problems, they generally stated that they found EBA contents useful for students. They thought that EBA offers students versatile features and contains content according to almost every student's learning style. In addition, teachers also mentioned the benefits of EBA in terms of reporting a lot of information such as what activities students did in EBA, which questions they solved, and the correct/incorrect rates of solved questions. Teachers also stated that there are many features that should be added to EBA. They thought that the number of simulation applications and online games on the platform should be increased. Although some of the teachers thought that the questions in EBA were useful for the students, while others thought the questions were insufficient in scope. In addition to these, teachers criticized that students' entry to EBA is limited for a certain period of time.

Anahtar Kelimeler: Education Informatics Network, Teachers’ Opinions


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Sari, B.B., Guler, T., Onder, E.Y. & Timur, S. (2020). Secondary School Teachers' Opinions on the Use of Informatics Network (EBA) in Education . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), 1-11. doi: 10.29329/jpee.2020.282.1

Harvard
Sari, B., Guler, T., Onder, E. and Timur, S. (2020). Secondary School Teachers' Opinions on the Use of Informatics Network (EBA) in Education . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Sari, Begum Buse, Tayfun Guler, Eylem Yalcinkaya Onder and Serkan Timur (2020). "Secondary School Teachers' Opinions on the Use of Informatics Network (EBA) in Education ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 1 (1):1-11. doi:10.29329/jpee.2020.282.1.

Kaynakça
 1. Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Unpublished master’s thesis, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 2. Açıkgöz, G. (2018). Eğitim bilişim ağı (EBA) destekli matematik öğretiminin 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi (The effect of educational informatics network (EBA) assisted maths teaching on academic achievement of seventh grade students). Unpublished master’s thesis, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu. [Google Scholar]
 3. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (26. Baskı). Pegem Akademi Yayınları, Ankara. [Google Scholar]
 4. Coşkunserçe, O., & İşçitürk, G. B. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) platformu hakkında öğrencilerin farkındalığının artırılmasına yönelik bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 260-276. [Google Scholar]
 5. Durmuşçelebi, M., & Temircan, S. (2017). MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki eğitim materyallerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 632-652. [Google Scholar]
 6. Kırıcı, M. G., Artun, H., & Bakırcı, H. (2018). Eğitim bilişim ağı destekli eğitimin kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kavramlarının öğrenilmesine etkisi. Turkish Studies, 13(3), 23-38. [Google Scholar]
 7. Kuyubaşıoğlu, R. M., & Kılıç, F. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) kullanım düzeylerinin incelenmesi. Journal of Advanced Education Studies, 1(1), 32-52. [Google Scholar]
 8. MEB (2018). FATİH Project. Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html [Google Scholar]
 9. Saklan, H., & Ünal, C. (2018). Teknoloji dostu fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) hakkındaki görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 493-526. [Google Scholar]
 10. Saklan, H., & Ünal, C. (2019). Dijital eğitim platformları arasında EBA’nın yeri ile ilgili fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 19-34. [Google Scholar]
 11. Timur, B., Yılmaz, Ş., & İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri [Secondary school students’ opinion for using the system of education information network (EBA)]. Asian Journal of Instruction, 5(1), 44-54. [Google Scholar]
 12. Tüysüz, C., & Çümen, V. (2016). Opinions of secondary school students about EBA course website. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 277-296. [Google Scholar]
 13. Ünal, B. B., & Hastürk, G. (2018). Fen bilimleri dersinde eğitim bilişim ağı (EBA) kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(7), 327-342. [Google Scholar]
 14. Yerli, M. S. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde eğitim bilişim ağı (EBA) uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına etkisi (The effect of education informatics network (EBA) application onstudents academic successin teaching social studies). Unpublished master’s thesis, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman. [Google Scholar]
 15. Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Publishing. [Google Scholar]