Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi
Abbreviation: JPEE | ISSN (Online): 2757-7570 | DOI: 10.29329/jpee

Derleme Makalesi    |    Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2020, Cil. 1(1) 75-101

Eğitimsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Yeni Bir Eğilim: STEAM

Nur Akcanca

ss. 75 - 101   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jpee.2020.282.6

Yayın tarihi: Ocak 15, 2021  |   Okunma Sayısı: 511  |  İndirilme Sayısı: 641


Özet

Eğitimde inovasyonu gerçekleştirmenin önemini fark eden ülkelerin, eğitimsel ihtiyaçları çağın dinamikleri çerçevesinde doğru analiz ederek, bu bağlamda eğitim sistemlerini yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Eğitimde yaşanan bu yeni şekillenmeler doğrultusunda ortaya çıkacak kaçınılmaz dönüşüm için, bireylere özel fırsatlar sunan, yenilikçi öğretim yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Değişim ihtiyacına cevap verebilecek ve geleceğe yatırım yapabilecek yeni öğrenme yaklaşımlarından biri de ‘STEAM’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Spesifik içeriklerden oluşan, beş disiplininin (fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) bir arada ele alınması esasına dayalı olan STEAM, yaşam boyu öğrenmeyi temel alan bütüncül bir yaklaşım modelidir. Son yıllarda modern eğitimde dikkat çeken, STEM ile sanatı birbirine bağlayan bu model, gerçek dünyadaki sorunları çözmeye teşvik eden, yeniliği destekleyen, deneyimsel öğrenme temelli; iş, okul ve toplum arasında bağlantıyı sağlayan bir köprü olarak düşünülebilir. STEAM eğitimi içerisinde yer alan “sanatın” özellikle bu küresel değişim sürecinde, dünyamıza ilişkin tüm zenginlikleri anlamamıza yönelik yeni kapılar açacağı, eğitim kapsamında hem birey hem de toplum olma duygusunu geliştireceği düşünülmektedir. ‘Sanat’ disiplini içerisinde yer verilebilecek yaratıcı dramanın STEM eğitimine entegrasyonu, STEAM'e doğru bir geçiş olarak kabul edilebilir ve ayrıca ele almak önemli görülmektedir. 21. yüzyıl öğrenimi için yaratıcı pedagojilerle STEAM eğitimi tasarlamak noktasında yaratıcı drama öğrencilere daha çok olasılık üretip karşılaştırma yoluyla en mantıklı ve en doğru sonuca ulaşmalarına olanak vermektedir. Çocukların küresel bağlamda rekabet edebilmeleri için, öğrenci merkezli sınıf ortamında, değişen yaşam koşullarını yaratıcı drama ile deneyimlemelerinin, onları bir adım öteye götüreceği düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında bu araştırmada, 21. yüzyılın eğitim vizyonu kapsamında, olumlu ve istenen öğrenci çıktıları üretmek için eğitim sisteminde bahsi geçen STEAM kavramının tüm yönlerinin detaylı olarak ele alınması amaçlanmıştır. 21. yüzyıl’da ortaya çıkan paradigmalar ışığında Fen eğitimine ilişkin birleşik bir vizyon geliştirmek için kullanılabilecek STEAM modeline özellikle erken çocukluk eğitiminden başlayarak tüm eğitim kademelerinde aktif olarak yer vermek, teknoloji odaklı küresel bir toplumda başarının anahtarı olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: STEAM, STEM, 21. yüzyıl becerileri, Yaratıcı Drama, Erken çocukluk eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Akcanca, N. (2020). Eğitimsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Yeni Bir Eğilim: STEAM . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), 75-101. doi: 10.29329/jpee.2020.282.6

Harvard
Akcanca, N. (2020). Eğitimsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Yeni Bir Eğilim: STEAM . Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, 1(1), pp. 75-101.

Chicago 16th edition
Akcanca, Nur (2020). "Eğitimsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Yeni Bir Eğilim: STEAM ". Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 1 (1):75-101. doi:10.29329/jpee.2020.282.6.

Kaynakça
 1. Akarsu, B. (2018). İlköğretim öğrencileri için STEAM. İstanbul: Cinius Yayınları. [Google Scholar]
 2. Akcanca, N. (2020). 21st century skills: The predictive role of attitudes regarding STEM education and problem-based learning. Journal of Progressive Education, 16(5), 443-458. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.277.27 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Akgündüz, D. (2018) (Ed.). Theoretical framework and historical development of STEM education. In STEM Education in Pre-School to University Theory and Practice (pp. 19-47). Ankara: Anı Publishing. [Google Scholar]
 4. Akgündüz, D. (2016). A Research about the Placement of the Top Thousand Students Placed in STEM Fields in Turkey between the years 2000 and 2014. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(5), 1365-1377. [Google Scholar]
 5. Akgündüz, D. & Akpınar, B. C. (2018). STEM applications in preschool education. In D. Akgündüz (Ed.), STEM education in Pre-School to University Theory and Practice (pp. 135-164). Ankara: Anı Publishing. [Google Scholar]
 6. Alkış, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 7. Allen, A. (2016). Don’t fear STEM you aready teach it. School Age/After School Exchange, September/October, pp. 56-59. [Google Scholar]
 8. Allina, B. (2018). The development of STEAM educational policy to promote student creativity and social empowerment. Arts Education Policy Review, 119(2), 77-87. https://doi.org/10.1080/10632913.2017.1296392 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Ayvacı, H. Ş., & Ayaydın, A. (2017). Bilim teknoloji mühendislik sanat ve matematik (STEAM). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Bailey, C. (2016). An artist's argument for STEAM education. Tech Directions, 75(6), 24-25. [Google Scholar]
 11. Baran, E., Cabzoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu, C. (2015). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) public service announcement development activity. Journal of Inquiry Based Activities, 5(2), 60-69. [Google Scholar]
 12. Başaran, M., & Bay, M. (2020). Erken çocukluk dönemi fen eğitiminde STEM yaklaşımı. G. Uludağ (Ed.), Erken çocukluk döneminde Fen Eğitimi-Çocuğun keşif yolculuğu (s. 253-284). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Bertrand, M. G. (2019). STEAM Education in Ontario, Canada: A Case Study on the Curriculum and Instructional Models of Four K-8 STEAM Programs. Electronic Thesis and Dissertation Repository. 02 Ekim 2020 tarihinde https://ir.lib.uwo.ca/etd/6137 adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 14. Bequette, J. W., & Bequette, M. B. (2012). A place for art and design education in the STEM conversation. Art Education, 65(2), 40-47. https://doi.org/10.1080/00043125.2012.11519167 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Braund, M. (2015). A new STEAM age: Towards one culture for learning science. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 2, 13-17. [Google Scholar]
 16. Burach, R. (2018). Ben Sandalye Değilim!. İstanbul: Beyaz Balina Yayınları. [Google Scholar]
 17. Byrd, L. S. (2019). A study of an arts integration curriculum and its impact on academic achievement. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. 03 Eylül 2020 tarihinde https://search.proquest.com/docview/2211416541?accountid=15725 adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 18. Cantrell, S. (2015). Science, technology, engineering, art and mathematics: Key elements in the evolution of the contemporary art guilt (Unpublished master’s thesis). George Mason University, Fairfax, VA. [Google Scholar]
 19. Choi, Y., Yang, J., H., & Hong, S. H. (2016). The effects of smart media-based STEAM program of ‘Chicken Life Cycle’ on academic achievement, scientific process skills and affective domain of elementary school students. Journal of Korean Elementary Science Education, 35(2), 166-180. https://doi.org/10.15267/keses.2016.35.2.166 [Google Scholar] [Crossref] 
 20. Clapp, E. P., & Jimenez, R. L. (2015). STEAM not stickers: Creating a meaningful role for the arts in maker-centered learning. Harvard Education Letter, 31(2), 6-8. 05 Eylül 2020 tarihinde https://www.hepg.org/hel-home/issues/31_2/helarticle/steam-not-stickers adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 21. Colucci-Gray, L., Burnard, P., Cooke, C., Davies, R., Gray, D. S., & Trowsdale, J. (2017). BERA Research Commission: Reviewing the potential and challenges of developing STEAM education through creative pedagogies for 21st learning: How can school curricula be broadened towards a more responsive, dynamic, and inclusive form of education. British Educational Research Association. London, UK: BERA. [Google Scholar]
 22. Cook, K. L., & Bush, S. B. (2018). Design thinking in integrated STEAM learning: Surveying the landscape and exploring exemplars in elementary grades. School Science and Mathematics, 118, 93-103. https://doi.org/10.1111/ssm.12268 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Cook, K., Bush, S., & Cox, R. (2017). From STEM to STEAM. Science and Children, 54(6), 86. [Google Scholar]
 24. Çevik, M., & Ata, R. (2019). Turkish validation of steam scale and examination of relations between art attitudes, stem awareness and steam attitudes among pre-service teachers. i.e.: Inquiry in education, 11(3), 1-25. [Google Scholar]
 25. Çevik, M., Şentürk, C., & Abdioğlu, C. (2019). STEM’den STEM+A’ya Teori ve Uygulama. Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 26. Deloitte Access Economics. (2014). Australia’s STEM workforce: A survey of employers. Office of the Chief Scientist, Australian Government. [Google Scholar]
 27. Demir, A. (2018). Endüstri 4.0'dan eğitim 4.0'a değişen eğitim öğretim paradigmaları. Electronic Turkish Studies, 13(15), 147-171. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13480 [Google Scholar]
 28. Diwan, P. (2017). Is Education 4.0 an imperative for success of 4th industrial revolution?. 02 Ekim 2020 tarihinde https://pdiwan.medium.com/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4 adresinden erilmiştir. [Google Scholar]
 29. Eger, J. M. (2011). President’s committee makes strongest case ever for arts education. Huffington Post Education. 01 Ekim 2020 tarihinde http://www.huffingtonpost.com/john-meger/presidents-committee-make_b_858880.html adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 30. Erdoğan, T. (2017). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminde Drama. H. Ş. Ayvacı & Ünal, S. (Ed.) Kuramdan Uygulamaya Okul Öncesinde Fen Eğitimi (s. 286-322). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 31. Garay, I. S., & Quintana, M. G. B. (2019, April). 21st century skills. An analysis of theoretical frameworks to guide educational innovation processes in Chilean context. In The International Research & Innovation Forum (pp. 37-46). Springer, Cham. [Google Scholar]
 32. Glass, D., & Wilson, C. (2016). The art and science of looking: Collaboratively learning our way to improved STEAM integration. Art Education, 69(6), 8-14. https://doi.org/10.1080/00043125.2016.1224822 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Gomaratat, S. (2015). Subject: Learning productivity. In P. Sinlarat (Ed.) 10 ways of progressive learning encouraging/facilitating the ability of the learner of 21st century. Bangkok: Education Science, Dhurakit Bandit University. [Google Scholar]
 34. Gönen, M., & Dalkılıç, N. (2003). Çocuk eğitiminde drama. İstanbul: Epsilon. [Google Scholar]
 35. Gülhan, F., & Şahin, F. (2018). STEAM (STEM+Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. Journal of Human Sciences, 15(3), 1675-1699. https://doi.org/10.14687/jhs.v15i3.5430 [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Heaysman, O., & Tubin, D. (2019). Content teaching: innovative and traditional practices. Educational Studies, 45(3), 342-356. https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446334 [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Henrkisen, D., DeSchryver, M., Mishra, P., & Deep-Play Research Group. (2015). Rethinking technology & creativity in the 21st century transform and transcend: Synthesis as a trans-disciplinary approach to thinking and learning. Teaching Trends, 59(4), 5-9. https://doi.org/10.1007/s11528-015-0863-9 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Herro, D., Quigley, C., & Jacques, L. A. (2018). Examining technology integration in middle school STEAM units. Technology, Pedagogy and Education, 27(4), 485-498, https://doi.org/10.1080/1475939X.2018.1514322 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., & Sheridan, K. M. (2013). Studio thinking 2: The real benefits of visual arts education (2nd. ed.). Teachers College Press. [Google Scholar]
 40. Jamil, F. M., Linder, S. M., & Stegelin, D. A. (2018). Early childhood teacher beliefs about STEAM education after a Professional development conference. Early Childhood Education Journal, 46(4), 409-417. https://doi.org/10.1007/s10643-017-0875-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Johnson, C. C. (2012). Letter from the editor: Four key premises of STEM. School Science and Mathematics, 112(1), 1-2. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00115.x [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Kardeş, S. (2020). Okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri ve STEAM eğitimi bağlamında incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(2), 109-119. https://doi.org/10.17244/eku.703361 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Katz, L. G. (2010). STEM in the early years. Early Childhood Research and Practice, 12(2), 11-19. [Google Scholar]
 44. Kennedy, T. J., & Odell, M. R. L. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258. [Google Scholar]
 45. Kim, E., Kim, S., Nam, D., & Lee, T. (2012). Development of STEAM program Math centered for middle school students. Department of Computer Education, Korea National University of Education. 08 Ekim 2020 tarihinde http://www.steamedu.com/wp-content/uploads/2014/12/Development-of-STEAM-Korea-middle-school-math.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 46. Kivunja, C. (2015). Exploring the pedagogical meaning and implications of the 4Cs “Super Skills” for the 21st century through Bruner’s 5E lenses of knowledge construction to improve pedagogies of the new learning paradigm. Creative Education, 6(2), 224-239. https://doi.org/10.4236/ce.2015.62021 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Kong, Y. T, Huh, S. C., & Hwang, H. J. (2014). The effect of theme-based STEAM activity programs on self-efficacy, scientific attitude, and interest in scientific learning. International Information Institute (Tokyo). Information, 17(10), 5153-5159. [Google Scholar]
 48. Krskova, H., Wood, L. N., Breyer, Y. A., & Baumann, C. (2020). F.I.R.S.T: Principles of Discipline for 21st Century Skills. L. Wood, L. P. Tan, Y. A. Breyer, S. Hawse (Eds.), In Industry and Higher Education (pp. 265-289). Springer, Singapore. [Google Scholar]
 49. Land, M. H. (2013). Full STEAM ahead: The benefits of integrating the arts into STEM. Procedia Computer Science, 20, 547-552. [Google Scholar]
 50. Larimore, R. A. (2020). Preschool science education: A vision for the future. Early Childhood Education Journal, 48, 703-714. https://doi.org/10.1007/s10643-020-01033-9 [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Lee, B. K., Patall, E. A., Cawthon, S. W., & Steingut, R. R. (2015). The effect ofdrama-based pedagogy on PreK-16 outcomes: A meta-analysis of resaerchfrom 1985–2012. Review of Educational Research, 85(1), 3–49. http://dx.doi.org/10.3102/0034654314540477 [Google Scholar]
 52. Liao, C. (2016). From interdisciplinary to transdisciplinary: An arts- integrated approach to STEAM education, Art Education, 69(6), 44-49. https://doi.org/10.1080/00043125.2016.1224873 [Google Scholar] [Crossref] 
 53. Liao, C., Motter, J. L., & Patton, R. M. (2016). Tech-savvy girls: Learning 21st-century skills through STEAM digital artmaking. Art Education, 69(4), 29-35. https://doi.org/10.1080/00043125.2016.1176492 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Mages, W. K. (2018). Does theatre-in-education promote early childhood development? The effect of drama on language, perspective-taking, and imagination. Early Childhood Research Quarterly, 45, 224-237. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.12.006 [Google Scholar] [Crossref] 
 55. May, B. N., & Robinson, N. R. (2016). Arts teachers’ perceptions and attitudes on arts integration while participating in a state-wide arts integration initiative. Journal of Music Teacher Education, 25(3), 12-26. https://doi.org/10.1177/1057083714568567. [Google Scholar] [Crossref] 
 56. McCaslin, N. (2006). Creative drama in the classroom and beyond (8th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 57. McClure, E., Guernsey, L., Clements, D., Bales, S., Nichols, J., Kendall-Taylor, N., et al. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. [Google Scholar]
 58. McGregor, D. (2012). Dramatizing science learning: Findings from a pilot study to reinvigorate elementary science pedagogy to five-to-seven year olds. International Journal of Science Education, 34(8), 1145-1165. https://doi.org/10.1080/09500693.2012.660751. [Google Scholar] [Crossref] 
 59. Moomaw, S., & Davis, J. (2010). STEM comes to preschool. Young Children, 65(5), 12-18. [Google Scholar]
 60. Mykhailyshyn, H., Kondur, O., & Serman, L. (2018). Innovation of education and educational innovations in conditions of modern higher education institution. Journal of Vasyl Stefanuk Precappathian National University, 5(1), 9-16. https://doi.org/10.15330/jpnu.5.1.9-16 [Google Scholar] [Crossref] 
 61. Naithram, R. (2014). How music education powers the STEAM movement. Nea Today. 03 Ekim 2020 tarihinde http://neatoday.org/2014/07/16/how-music-education-powers-thesteammovement adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 62. Nedeva, V., & Dineva, S. (2012, November). New learning innovations with Web 4.0. In Proceedings of the 7th International Conference on Virtual Learning (ICVL) (pp. 316-321), Bucharest, Romania  [Google Scholar]
 63. Nicholas, H., & Ng, W. (2008). Blending creativity, science and drama. Gifted and Talented International, 23(1), 51-60. https://doi.org/10.1080/15332276.2008.11673512. [Google Scholar] [Crossref] 
 64. Odegaard, M. (2003). Dramatic science. A critical review of drama in science education. Studies in Science Education, 39(1), 75-101. https://doi.org/10.1080/03057260308560196 [Google Scholar] [Crossref] 
 65. Ong, K. J., Chou, Y. C., Yang, D. Y., & Lin, C. C. (2020). Creative drama in science education: The effects on situational interest, career interest, and science-related attitudes of science majors and non-science majors. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(4),1-18. https://doi.org/10.29333/ejmste/115296 [Google Scholar] [Crossref] 
 66. Ostler, E. (2012). 21st century STEM education: A tactical model for long-range success. International Journal of Applied Science and Technology, 2(1), 28-33. [Google Scholar]
 67. Öcal, E. (2020). Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Drama. G. Uludağ (Ed.), Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi “Çocuğun keşif Yolculuğu” (s. 221-252). Ankara: Nobel Akademi. [Google Scholar]
 68. Özbek, G. (2014). Drama in education: Key conceptual features. Journal of Contemporary Educational Studies / Sodobna Pedagogika, 65(1), 46-61. [Google Scholar]
 69. Öztemel, E. (2018). Eğitimde yeni yönelimlerin değerlendirilmesi ve eğitim 4.0. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(1), 25-30. https://doi.org/10.26701/uad.371662 [Google Scholar] [Crossref] 
 70. Öztürk, A. (Ed.) (2007). Dramada Teknikler. İlköğretimde Drama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 125-141. [Google Scholar]
 71. Peter, M. (2003). Drama, narrative an early learning. British Journal of Special Education, 30(1), 21-27. https://doi.org/10.1111/1467-8527.00277 [Google Scholar] [Crossref] 
 72. Plonczak, I., & Zwirn, S.G. (2015). Understanding the art in science and the science in art through cross cutting concepts. Science Scope, 38(7), 57-63. [Google Scholar]
 73. Pollock, I., Murray. J., & Yeager, B. (2017, February). Brain jam: STEAM learning through neuroscience-themed game development. Paper presented at ICGJ: The Second International Conference on Game Jams, Hackathons, and Game Creation Events, San Francisco, California. https://doi.org/10.1145/3055116.3055122 [Google Scholar] [Crossref] 
 74. Rabalais, M. E. (2014). STEAM: A national study of the integration of the arts into STEM instruction and its impact on student achievement (Doctoral dissertation). University of Louisiana at Lafayette. [Google Scholar]
 75. Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Switzerland. New York: Crown Business. [Google Scholar]
 76. Scripp, L., & Reider, D. (2007). New ventures in integrated teaching and learning. Journal for Music-in-Education, 2, 337-80. [Google Scholar]
 77. Segarra, V. A., Natalizio, B., Falkenberg, C. V., Pulford, S., & Holmes, R. M. (2018). STEAM: Using the arts to train well-rounded and creative scientists. Journal of microbiology & biology education, 19(1), 1-7. https://doi.org/10.1128/jmbe.v19i1.1360 [Google Scholar] [Crossref] 
 78. Sousa, D. A., & Pilecki, T. (2013). From STEM to STEAM: Using brain-compatible strategies to integrate the arts. Thousand Oaks, CA: Corwin. [Google Scholar]
 79. Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 32, 43-57. [Google Scholar]
 80. Sparkes, V. P. (2020). STEAM Şehirde. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. [Google Scholar]
 81. Sparkes, V. P. (2017). STEAM nedir?. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. [Google Scholar]
 82. Torres-Crospe, M. N., Kraatz, K., & Pallansch, L. (2014). From fearing STEM to playing with it: The natural integration of STEM into the preschool classroom. SRATE Journal, 23(2), 8-16. [Google Scholar]
 83. Trowsdale, J. (2015). Psycho-physical theatre practice as embodied learning for young people with learning disabilities. International Journal of Inclusive Education, 19(10), 1022-1036. https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1031832 [Google Scholar] [Crossref] 
 84. Tsupros, N., Kohler, R., & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit, 1, 11-17. [Google Scholar]
 85. Tüm, G. (2020). Eğitimde İnovasyon ve Sosyal İnovasyon Etkileşimi. T. Balcı, A. O. Öztürk., & M. Aksöz (Eds.). Schriften zur Sprache und Literatur IV (pp. 375-385). London: IJOPEC Publication Limited. [Google Scholar]
 86. Türkoğuz, S. (2019). Bilim ve sanatın bütünleşmesi. A. G. Balım (Ed.), Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar (s. 329-358). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 87. Uğraş, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 39-54. [Google Scholar]
 88. Uyanık Balat, G. & Önkol, F. L. (2013). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi Öğretim Yöntemleri. B. Akman, G. Uyanık Balat & T. Güler (Ed.) Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi (s. 91-131). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 89. Ültay, N., Emeksiz, N., & Durmuş, R. (2020). STEAM yaklaşımına ilişkin örnek bir uygulama ve uygulama hakkında öğrenci görüşleri. Fen Bilimleri Öğretim Dergisi, 8(1), 1-17. [Google Scholar]
 90. Walan, S. (2020). Pre-service teachers’ reflections when drama was integrated in a science teacher education program, Journal of Biological Education, 1-14. https://doi.org/10.1080/00219266.2020.1776751 [Google Scholar] [Crossref] 
 91. Watson, A. D., & Watson, G. H. (2013). Transitioning STEM to STEAM: Reformation of engineering education. Journal for Quality & Participation, 36(3), 1-14. [Google Scholar]
 92. Wynn T., & Harris, J. (2012). Toward a STEM + Arts curriculum: Creating the teacher team. Art Education, 65(5), 42-47. https://doi.org/10.1080/00043125.2012.11519191 [Google Scholar] [Crossref] 
 93. Voogt, J., Erstad, O., Dede, C., & Mishra, P. (2013). Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the twenty-first century. Journal of Computer Assisted Learning, 29, 403-413. https://doi.org/10.1111/jcal.12029 [Google Scholar] [Crossref] 
 94. Yakman, G. (2008, February). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. In Pupils' Attitudes Towards Technology (PATT-19) Conference: Research on Technology, Innovation, Design & Engineering Teaching (pp. 335-358). Salt Lake City, Utah, USA. [Google Scholar]
 95. Yakman, G., & Lee, H. (2012). Exploring the exemplary STEAM education in the U.S. as a practical educational framework for Korea. Journal of the Korean Association for Science Education, 32(6), 1072-1086. [Google Scholar]
 96. Yokana, L. (2014). The art of thinking like a scientist. ASCD Express, 9(9). 01 Ekim 2020 tarihinde http://www.ascd.org/ascd-express/vol9/909-yokana.aspx adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 97. Yoon, H. G. (2006, May). The nature of science drama in scientific education. In The 9th International Conference on Public Communication of Science and Technology. Seoul, South Korea. [Google Scholar]